Dahua bežični alarm

14 products


 • DHI-ARA43-W2(868)

  DHI-ARA43-W2(868)

  Bežični Ripiter pojačavač signala• Mogućnost povezivanja do 32 periferne jedinice• Automatski i ručni režim uparivanja• Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoabaterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu iprovjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "zakorisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m"open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta• dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom• Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1,5A kaoi litijumskim baterijama zaza najmanje 35 sati rada uslučaju kvara dodatnog napajanja, "low battery "upozorenje• Automatsko prebacivanje između dvije antene kako bi seeliminisale "slijepe zone"

  KM 190,00

 • Sale -17% Bezicni alarm set

  Bezicni alarm set

  Bezicni alarm set marke Dahua

  KM 900,00KM 743,00

 • DHI-ARK30T-W2(868)

  DHI-ARK30T-W2(868)

  Bežična "touch" tastatura sa ugrađenim RFID čitačem• Omogućava uključivanje sistema, djelomičnouključivanje, isključivanje i panik dojavu •Naoružavanje/Razoružavanje sa šifrom ili IC karticom • LEDsignalizacija• Mogućnost mjerenja/ detekcije jačine signala kako bi seodabralo odgovarajuće mjesto za instalaciju • "Lowbattery" upozorenje• Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoabaterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu,automatski oporavak od neuspješnog ažuriranja i provjerastatusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao iCOS Pro aplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m"open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađene 4 x AA baterije do 3 godine trajanja,upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15°C to +65 °C• Frequency hopping, dvosmjerna komunikacija i AES128algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost i sigurnostkomunikacije• Dimenzije 146.0 mm × 82.0 mm × 22.6 mm

  KM 140,00

 • DHI-HY-SA21A-W2(868)

  DHI-HY-SA21A-W2(868)

  Bežični detektor dima• Fotoelektrični senzor, sa ugrađenom sirenom 90dB,pokriva 20m² do 40m²• Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoabaterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu iprovjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "zakorisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m"open space",u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja,upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• EN 14604:2005+AC:2008• Dimenzije φ98mm × H43.1mm

  KM 115,00

 • DHI-ARM310-W2(868)

  DHI-ARM310-W2(868)

  Ekspander "bežični ulazni modul"• 1 kontaktni beznaponski ulaz, NC i NO dostupni zaalarmne ulaze (NO podrazumjevano), izbor 6 tipova alarma(protivprovalni, požarni, plinodojavni, emergancy,medicinski i tamper)• Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoabaterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu iprovjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "zakorisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m"open space",u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja,upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15°C to +65 °C• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm

  KM 70,00

 • DHI-ARD821-W2(868)

  DHI-ARD821-W2(868)

  Bežični panik taster• Zaštita od slučajnog aktiviranja• Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinskakonfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (prekomobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Proaplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1400m"open space",u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja,upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• Dimenzije 55 mm × 36 mm × 14.2 mm, težina 18g

  KM 50,00

 • DHI-ARA13-W2(868) red

  DHI-ARA13-W2(868) red

  Bežična vanjska sirena• Jačina zvuka ≥110±3dB\1m, sa LED blicerom• Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 4 tona, kao i vrijemetrajanja alarma 30 do 180s• Tamper zaštita, LED blicer, provjera jačine signala,provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranjena cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacijeDMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "zainstalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m"open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađene baterije 4 x CR123A, do 3 godine proračuntrajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarmsvaki put oglasi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije80%), upozorenje "low battery"• Opciono može se koristiti eksterno napajanje 12VDC• Radna temperatura –25 °C to +60 °C• Ugrađen senzor za mjerenje temperature• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• Dimenzije 200 mm × 200 mm × 52.5 mm

  KM 200,00

 • DHI-ARA12-W2(868)

  DHI-ARA12-W2(868)

  Bežična unutrašnja sirena• Jačina zvuka ≥105±3dB\1m• Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 3 tona, kao i vrijemetrajanja alarma 30 do 180s• Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoabaterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu iprovjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "zakorisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m"open space",u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađene baterije 2 x CR123A, do 2.5 godine proračuntrajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarmsvaki put oglasi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije80%), upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15°C to +65 °C• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• Dimenzije 81.0 mm × 81.0 mm × 26.0 mm

  KM 100,00

 • DHI-ARA24-W2(868)

  DHI-ARA24-W2(868)

  Bežična daljinska komanda• 4 tastera: naoružavanje, STAY naoružavanje,razoružavanje i SOS,dvobojna LED notifikacija• Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinskakonfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (prekomobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Proaplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 900m"open space",u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja,upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• Dimenzije 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm, težina 20g

  KM 50,00

 • DHI-ARD323-W2(868)

  DHI-ARD323-W2(868)

  Bežični magnetni kontakt• Razmak detekcije do 40mm• 1-eksterni kontaktni beznaponski ulaz• Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoabaterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu iprovjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "zakorisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m"open space",u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja,upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15°C to +65 °C• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm

  KM 60,00

 • DHI-ARD1233-W2(868)

  DHI-ARD1233-W2(868)

  Bežični PIR detektor• Dualni PIR senzor• Opseg dometa detektora: 12m/90°(2.2m visinamontiranja)• Neosjetljiv na kućne ljubimce do 18kg "Pet Immunity"• Podešavanje osjetljivosti u tri nivoa, tamper zaštita,provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinskakonfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (prekomobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Proaplikacije "za instalatere")• Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m"open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta• Ugrađena baterija CR123A do 4 godine trajanja,upozorenje "low battery"• Radna temperatura –10 °C to +55 °C• Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15°C to +65 °C• "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacijai AES128 algoritam za enkripciju obezbijeđuju stabilnost isigurnost komunikacije• Dimenzije 104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm

  KM 100,00

 • Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3000H-FW2

  Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3000H-FW2

  • integrisan LAN, WiFi(2.4G/5G) i GSM/GPRS 3G/4Gkomunikator (dual SIM)• omogućava slanje SMS i uspostavljanje poziva u slučajualarma (do 5 telefonskih brojeva)• povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150detektora) na jednu centralu HUB• do 32 zone• podržava povezivanje bežičnih detektora sa kamerom,bežičnih detektora dima, panik tastera, input (ulaznih), kaoi output (izlaznih) relejnih modula• dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom• Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1,5A kaoi 2 litijumske baterija za back up napajnje, 2 x 3.6V2150mAh (autonomija za nesmetan rad 12h pod punimopterećenjem)• potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS(za korisnike) kao i COS Pro aplikacije (zainstalatere)potpuno programabilna preko mobilneaplikacije DMSS (za korisnike) kao i COS Pro aplikacije (zainstalatere), slanje događaja i statusa u realnom vremenu,video linkovanje, upravljanje uređajima i još mnogo tog• EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

  KM 450,00

Dahua bežični alarm
Footer image

© 2024 Giga informatika d.o.o., Powered by Shopify

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account